Bijtelling

Onderstaande info is verouderd en zal voor 2016 niet gelden. Dit wordt binnenkort aangepast.

Voor de werknemer (of ondernemer) die een zakelijke auto ook prive gebruikt is er bijtelling bedacht. Een (fictief) bedrag wordt bij je winst opgeteld voor de inkomstenbelasting. Veel goedkope, kleine, zuinige auto's hebben extra lage bijtellingspercentages. Dit is afhankelijk van de co2 uitstoot. Echter veranderen de regels vaak en zijn ze onduidelijk. De overheid stelt de regels ook jaarlijks bij.

In principe is het normale bijtellingtarief 25%. Als de CO2-uitstoot van auto's die op benzine rijden tussen de 111 en 140 gram per kilometer is, dan bedraagt de bijtelling 20%. Voor auto's die op diesel rijden, geldt een uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer. Bij een nog lagere CO2-uitstoot bedraagt de bijtelling 14%. Voor elektrische auto's kan zelfs een 0% bijtelling tarief toegepast worden. De regels zijn als volgt:

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.

Op auto’s die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden vanaf 1 januari 2012 het 0% tarief van toepassing tot 1 januari 2017.

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling.

Auto’s met een 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage totdat de auto een andere eigenaar én andere gebruiker krijgt. In dat geval zal het bijtellingspercentage met ingang van 1 juli 2017 worden aangepast overeenkomstig de dan geldende normen.

Auto’s met een 20% of 14% bijteling, die na 1 juli 2012 op naam zijn gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een 60 maanden periode voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.

Conclusie

De auto's onder het overzicht goedkoopste auto's 2013 hebben allemaal een 14% bijtelling tarief. Als je deze auto in 2013 aanschaft, behoud je dit bijtellingstarief tenminste 60 maanden (zie laatste punt hierboven).